انجمن  علمی دانشجویی ACM  دانشگاه خوارزمی

انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه خوارزمی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۸
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی ACM دانشگاه خوارزمی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۲۰۹۱۵۶۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی