انجمن ورزش شرکت های ایران

انجمن ورزش شرکت های ایران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با انجمن ورزش شرکت های ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن ورزش شرکت های ایران

انجمن ورزش شرکت های ایران از جمله انجمن های فعال و ثبت شده در فدراسیون ورزش کارگری و نماینده فدراسیون جهانی ورزش شرکت ها در ایران است .