انجمن کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیخ بهایی

انجمن کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیخ بهایی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با انجمن کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیخ بهایی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام