گروه کوبیک دانشگاه علوم پزشکی کرمان (انجمن کسب و کار)

گروه کوبیک دانشگاه علوم پزشکی کرمان (انجمن کسب و کار)

رویداد‌ها۱۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۹۳
ارتباط با گروه کوبیک دانشگاه علوم پزشکی کرمان (انجمن کسب و کار)
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۳۴۷۰۷۰۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی