اهورا هاشمی

اهورا هاشمی

رویداد‌ها۱۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۸
ارتباط با اهورا هاشمی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره اهورا هاشمی

محقق و پژوهشگر مهارت‌های رهبری - مربی توسعه‌فردی