آکادمی مدیریت بازار سیمرغ

آکادمی مدیریت بازار سیمرغ

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۳
ارتباط با آکادمی مدیریت بازار سیمرغ
شماره برگزارکننده
(۰۹۰۱۳۲۳۱۴۵۵)-(۰۲۱-۳۱۷۶)-(۰۲۳-۳۲۲۰۹۳۵۷)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره آکادمی مدیریت بازار سیمرغ

تنها منبع مزیت رقابتی پایدار در بلند مدت برای سازمان‌ها، یادگیری سریعتر نسبت به رقبا است. چنانچه سازمان بتواند به این امر نائل گردد، میتواند از سایرسازمانهای رقبای خود اثر بخش تر و کار آمد تر عمل کند. از اینرو اکادمی مدیریت بازار سیمرغ سعی دارد با جمع آوری و انتشار مطالب مباحث متنوع حوزه آینده پژوهی ، مدیریت استراتژیک ، مدیریت پروژه ، بازاریابی و..... بتواند در قالب منبع و مرجعی ارزشمند به علاقمندان حوزه استراتژی بازار و فروش کمک نماید تا هم با حوزه های دانشی مدیریت استراتژیک آشنا شوند و هم دانش خود را در این حوزه بروز نگهدارند.