اکتیونت

اکتیونت

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با اکتیونت
شماره برگزارکننده
۲۲۹۲۰۱۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره اکتیونت

مرکز آموزشی شرکت ایده پویا با نام اکتیونت برگزارکننده دوره‌های مارکتیگ و برندینگ می‌باشد.