ایجاد فرهنگ مدیریت آینده

ایجاد فرهنگ مدیریت آینده

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با ایجاد فرهنگ مدیریت آینده
وبسایت
http://fmexpo.ir/
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۱۲۳۷۷۶۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره ایجاد فرهنگ مدیریت آینده

شرکت ایجاد فرهنگ مدیریت آینده تنها راهبر تخصصی و حرفه ای دانش مدیریت ساخته ها FM در ایران