ایران تداکس

ایران تداکس

رویداد‌ها۵۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۴۴
ارتباط با ایران تداکس
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره ایران تداکس

طی دو سال گذشته سینماکارآفرینی به صورت جلساتی گفتگو محور همراه با فیلم های آموزشی در حیطه کسب وکار، کارآفرینی با هدف کمک به ارتقاع فردی و سازمانی مدیران و کارآفرینان و بهبود اکوسیستم شرکت های نوپا در مشهد برگزار شده است