ایرج اسدی

ایرج اسدی

شماره دبیرخانه
۰۹۱۲۶۴۱۹۰۹۶
تعداد کل رویدادها
۱
دنبال کنندگان
۸

درباره ایرج اسدی

با همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای زنجان