ایرج شرفی

ایرج شرفی

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۶
ارتباط با ایرج شرفی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۷۱۲۱۰۹۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره ایرج شرفی

مربی و مدرس بهبود مهارت های ارتباطی و هوش کلامی

نویسنده کتاب «موفقیت در خون توست»

نویسنده کتاب «از هفت تا بی نهایت»

برگزار کننده کارگاه های آموزشی در حوزه ارتباطات

برگزار کننده کارگاه های آموزشی در حوزه هوش کلامی

مشاور بهبود روابط فردی و اجتماعی