بابک مهرابی - رضا اعظمی

بابک مهرابی - رضا اعظمی

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با بابک مهرابی - رضا اعظمی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره بابک مهرابی - رضا اعظمی

دو تن از برترین متخصّصان حوزه شبکه و لینوکس که طی سال‌ها فعّالیّت کاری تجارب فراوان به دست آورده‌اند.