بابک مهرابی - رضا اعظمی

رویداد‌های بابک مهرابی - رضا اعظمی
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با بابک مهرابی - رضا اعظمی
درباره بابک مهرابی - رضا اعظمی

دو تن از برترین متخصّصان حوزه شبکه و لینوکس که طی سال‌ها فعّالیّت کاری تجارب فراوان به دست آورده‌اند.