باشگاه دانشگاهی خانه صنعت، معدن و تجارت دانشگاه فردوسی مشهد

باشگاه دانشگاهی خانه صنعت، معدن و تجارت دانشگاه فردوسی مشهد

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۴
ارتباط با باشگاه دانشگاهی خانه صنعت، معدن و تجارت دانشگاه فردوسی مشهد
شماره برگزارکننده
۰۵۱۳۸۸۰۶۱۷۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی