باشگاه دانش آموزی نانو

باشگاه دانش آموزی نانو

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با باشگاه دانش آموزی نانو
شماره برگزارکننده
۲۲۸۹۷۰۸۱- ۲۲۸۹۶۴۱۴-۲۲۸۹۶۴۱۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره باشگاه دانش آموزی نانو

 

ستاد نانو ریاست جمهوری در جهت ترویج و آموزش فناوری نانو در سطح دانش آموزان باشگاه نانو را ایجاد نمود. از سال 83 باشگاه نانو آموزش فناوری نانو را از سطح دانش آموزان شروع نمودبا هدف آشنایی دانش آموزان با مفاهیم و کاربردهای فناوری نانو و همچنین ارائه دانش های موفقیت، از سال 1390 تا کنون 8 دوره جشنواره فناوری نانو و 10 دوره المپیاد نانو ویژه دانش آموزان برگزار می شودبا توجه به گسترش چشمگیر فناوری نانو و آشنا شدن دانش آموزان کشور با این فناوری، وجود یک آزمایشگاه مناسب برای انجام فعالیت های پژوهشی ضروری و کاربردی استدر این میان، بر اساس نیاز دانش آموزان به تحقیق و پژوهش با هدف ایجاد این فضا، 80 مرکز آزمایشگاهی دانش آموزی با دستگاه های تخصصی و عمومی در زمینه فناوری نانو و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به این مرکز می باشد.