باشگاه مدیران حرفه ای پروژه

باشگاه مدیران حرفه ای پروژه

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷۵
ارتباط با باشگاه مدیران حرفه ای پروژه
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۲۶۱۰۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره باشگاه مدیران حرفه ای پروژه

باشگاه حرفه ای مدیران پروژه، محل هم افزایی و تبادل درس آموخته های مدیران حرفه ای پروژه کشور است