باشگاه نوآوری نیترو

باشگاه نوآوری نیترو

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با باشگاه نوآوری نیترو
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره باشگاه نوآوری نیترو

گذرگاه نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه علم و صنعت