باشگاه نواوری کوریدور

باشگاه نواوری کوریدور

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با باشگاه نواوری کوریدور
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۴۷۷۵۲۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره باشگاه نواوری کوریدور

باشگاهی برای نوآوری و هم افزایی