باشگاه کسب و کار ماهان

باشگاه کسب و کار ماهان

رویداد‌ها۳۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۴۵
ارتباط با باشگاه کسب و کار ماهان
وبسایت
http://mahanbs.com
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۴۰۱۳۱۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره باشگاه کسب و کار ماهان

باشگاه کسب و کار ماهان ضمن تشکیل یک شبکه کاربردی در زمینه های صنعت، معدن، کشاورزی، بازرگانی و خدمات و پیوند آنها با یکدیگر و با نخبگان جامعه و هدایت روابط متقابل ایشان، با نظارت بر امور شبکه و بهبود مستمر آن قصد ایجاد تحولی بنیادین در کسب و کار کشور و رونق اقتصادی در بخشهای مذکور از طریق کوتاه کردن شبکه توزیع کالا ، خدمات ،هدفمندی تبلیغات وتوسعه بازار در هر بخش خاص و همچنین فراهم آوردن زیر بنای ایجاد ارتباطات با کشورهای مختلف در قالب یک زبان مشترک علمی،کاربردی را دارد.