موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان

ارتباط با موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان
درباره موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان

موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان تحول در نظام آموزشی را پی‌گیری می‌کند.
در صورت تمایل می‌توانید از طریق شماره 02188177687 با دبیرخانه چهارسوق در ارتباط باشید.