برگزارکنندگان نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودرو ایران (تولید-صادرات)

ارتباط با برگزارکنندگان نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودرو ایران (تولید-صادرات)
درباره برگزارکنندگان نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودرو ایران (تولید-صادرات)

نمایشگاه توانمندیهای صنعت خودرو ایران (تولید-صادرات) در تاریخ 9 الی 12 اسفندماه 1394 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندی های شرکت های خودرو ساز، قطعه ساز و سایر شرکت ها، موسسات و نهاد های علمی، پروژه ای و خدماتی که در داخل ایران فعالیت می کنند، می باشد.