بسیج دانشکده‌ی ریاضی وعلوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران

بسیج دانشکده‌ی ریاضی وعلوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با بسیج دانشکده‌ی ریاضی وعلوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۱۰۰۷۸۲۲۹۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره بسیج دانشکده‌ی ریاضی وعلوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران

بسیج دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر تهران