بنیاد ترکلر

بنیاد ترکلر

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با بنیاد ترکلر
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره بنیاد ترکلر

بنیاد تُرکلَر؛ برگزارکننده‌ی دوره‌های تخصصی زبان و ادب ترکی در ایران