بنیاد رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانیان

بنیاد رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانیان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با بنیاد رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانیان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۰۰۴۱۵۵۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره بنیاد رشد و بالندگی کودکان و نوجوانان ایرانیان

ارائه خدمات مشاوره و روان شناختی به کودکان و نوجوانان، والدین و مربیان و توانمند سازی و ارتقاء کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان ارائه طرحهای آموزشی و...