بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، دانشگاه صنعتی شریف ،پژوهشکده آیندگان

بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، دانشگاه صنعتی شریف ،پژوهشکده آیندگان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، دانشگاه صنعتی شریف ،پژوهشکده آیندگان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، دانشگاه صنعتی شریف ،پژوهشکده آیندگان

جایزه مصطفی که با محوریت شناسايی و معرفی برترين‌های علم و فناوری جهان اسلام، هدف افزایش سطح همکاری و هم‌افزایی علم و فناوری را با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته دنبال می‌کند، پیش از برگزاری دوره‌ نخست جایزه مصطفی طراحی بستری به منظور تحقق اهداف جایزه مصطفی در ایجاد فضای همکاری و تعامل بین متخصصان و دانشمندان کشورهای اسلامی در بنیاد علم و فناوری مصطفی را در دستور کار قرار داد که منجر به ارائه‌ی پلتفرمی گشت که به عنوان "نشست تبادل تجربیات علم و فناوری کشورهای اسلامی" و یا “Science and Technology Exchange Program (STEP) in Islamic Countries” شهرت یافت. بستر ایجاد شده قصد دارد ضمن تبیین گفتمان علم و فناوری و توسعه شبکه ارتباطات دانشمندان جهان اسلام در قالب برگزاری رویدادهایی بین‌المللی، به زمینه‌سازی جهت ایجاد هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های علمی پرداخته و زمینه توسعه فعالیت‌های علمی و فناورانه را در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مهیا سازد.