بنیاد نخبگان استان تهران

بنیاد نخبگان استان تهران

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۰
ارتباط با بنیاد نخبگان استان تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۶۰۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره بنیاد نخبگان استان تهران

معرفی بنیاد نخبگان استان تهران

هدف از تأسیس بنیاد نخبگان استان تهران، برنامه‌ریزی و اقدام برای شناسایی، حمایت مادی و معنوی نخبگان، بهره‌مندی از استعداد و توانایی‌های آنان در راستای ارتقای تولید علم و فناوری و پیشرفت همه جانبه و متوازن استان است.

بنیاد نخبگان استان تهران در سال 1392 فعالیت رسمی خود را آغاز نموده و هم‌اکنون نیز با ریاست دکتر محمدعلی کوچک زاده به انجام مأموریت‌ها و وظایف زیر می‌پردازد:

 

مأموریت‌های‌ بنیاد نخبگان استان تهران

  • برنامه‌ریزی برای شناسایی افراد وگروه‌های نخبه و صاحب استعداد برتردر‌حوزه‌های مختلف: علمی، فنّاورانه، هنری، ادبی، حوزوی، قرآنی، مدیریتی و ...، بر اساس مصوّبات بنیاد ملّی
  • برنامه‌ریزی برای توانمندسازی و هدایت افراد وگروه‌های صاحب استعداد برتر در سطح استان با توجه به اصول فرهنگ اسلامی‌ـ ایرانی
  • ایجاد ارتباط و تعامل هم‌افزا میان افراد وگروه‌های نخبه با بخش‌های مختلف علمی، صنعتی، فرهنگی، مدیریتی و ... در استان در چارچوب چرخة ملّی نوآوری
  • برنامه‌ریزی برای پاس‌داشت و الگوسازی نخبگان در سطح استان