بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین

بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱
ارتباط با بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۴۲۴۸۹۵۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین

"بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر زین الدین" در سال 1397 به پاس یک عمر تلاش خالصانه و صادقانه مرحوم جناب آقای دکتر محمود شیخ زین الدین و ادامه راه آن مرحوم در جهت کمک به جوانان برومند ایران اسلامی در زمینه نوآوری و توسعه فناوری به همت خانواده، تنی چند از یاران دیرین و دوستان نزدیک ایشان با هدف ایجاد علاقه، انگیزه و توانمند سازی دانش آموزان، دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی جهت ایفای نقش موثر در جامعه و تلاش جهت توسعه زیست بوم نوآوری کشور از طریق شناخت موانع و کمک به تصمیم سازی ها و سیاست گذاری ها تاسیس گردید.