بنیامین حمید

بنیامین حمید

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با بنیامین حمید
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره بنیامین حمید

اولین کارگاه کاربردی طوفان فکری در استان خوزستان