باشگاه هوش تجاری ایران

باشگاه هوش تجاری ایران

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با باشگاه هوش تجاری ایران
وبسایت
http://bahta.ir
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۳۱۰۴۰۶۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی