بهداد بخشی

بهداد بخشی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹
ارتباط با بهداد بخشی
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۷۹۰۶۴۵۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره بهداد بخشی

۱ نویسنده کتاب حقیقتی برای ما . چاپ توسط انتشارات نسل نواندیش

۲ برگزار کننده بیش از ۵۰ سمینار و کارگاه در سراسر کشور

۳ مربی بعضی از مدیران فروشنده ها و مدرس ها

۴ مشاوره بعضی از مجموعه های آموزشی

۵ برگزار کننده چندین وبینار آموزشی (سمینار اینترنتی)

۶ مبتکر کارگاه نهایت خودباوری

۷ تا حالا بیشتر از ۷۰۰۰ هزار نفر در همایش های ایشان شرکت کردند

۸ . نویسنده چندین کتاب الکترونیکی

و