بهمن بهراد

بهمن بهراد

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با بهمن بهراد
شماره برگزارکننده
۰۹۰۲۱۲۰۶۷۳۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره بهمن بهراد

دبیر انجمن مدیریت بازرگانی