بهناز صبوري

بهناز صبوري

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با بهناز صبوري
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۴۹۹۱۲۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره بهناز صبوري

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دفتر توانمندسازی و آموزش های کاربردی برگزار میکند