بهنام براتی

بهنام براتی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳
ارتباط با بهنام براتی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۲۶۵۸۰۸۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره بهنام براتی

کوچ زندگی و تحول فردی

مربی آفرینشگری و راهبری شخصی

مدرس خودشناسی