بیدبرگ

رویداد‌های بیدبرگ
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با بیدبرگ
درباره بیدبرگ

بیدبرگ، شبکه اجتماعی بیمه است. در بیدبرگ تمامی ذی نفعان صنعت بیمه حضور دارند. این ذی نفعان شامل: شرکت های بیمه، کارمندان، نمایندگی ها/کارگزاری ها، کارشناسان فروش، موسسات خدماتی/ آموزشی و آخرین زنجیره خرید و فروش بیمه یعنی خریداران بیمه هستند.