بیدبرگ

رویداد‌های بیدبرگ
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با بیدبرگ
درباره بیدبرگ

بیدبرگ یک شبکه اجتماعی بیمه است. در بیدبرگ تمامی ذی نفعان صنعت بیمه حضور دارند. این ذی نفعان شامل: شرکت های بیمه، کارمندان، نمایندگی ها/کارگزاری ها، کارشناسان فروش، موسسات خدماتی/ آموزشی و آخرین زنجیره خرید و فروش بیمه یعنی خریداران بیمه هستند.