اندیشه سازان ترقی

اندیشه سازان ترقی

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با اندیشه سازان ترقی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۰۰۳۵۳۵۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره اندیشه سازان ترقی

موسسه اندیشه سازان ترقی

مجری برگزاری دوره ای آموزشی در استان قزوین

ناشر بخش دیجیتال

آموزش های حوزه مدیریتی ، کارآفرینی ، توسعه کسب و کار و...

برگزاری تور های نمایشگاهی