تمدن پویا

تمدن پویا

رویداد‌ها۱۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۷۴
ارتباط با تمدن پویا
شماره برگزارکننده
۰۳۵۳۷۲۷۵۹۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره تمدن پویا

برگزار کننده دوره های آموزشی، سمینارها، کارگاه ها و همایش ها در زمینه رشد فردی و رشد کسب و کار