تندتک

تندتک

رویداد‌ها۲۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۸۰
ارتباط با تندتک
وبسایت
http://tondTech.ir
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۸۲۸۲۹۲۵ - ۰۹۳۰۸۲۸۲۹۲۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره تندتک

تندتک تجمیع تجربه های کوشاترین فرزندان ایران زمین است.