تورنومنت های تخصصی - فصلی آندرومدا

رویداد‌های تورنومنت های تخصصی - فصلی آندرومدا
ارتباط با تورنومنت های تخصصی - فصلی آندرومدا
درباره تورنومنت های تخصصی - فصلی آندرومدا

تورنومنت های تخصصی - فصلی آندرومدا مجموعه ای از سمینارهای علمی - تخصصی - جذاب و تاثیر گذار در زمینه های مختلف حرفه و کسب و کار، زندگی، روابط اجتماعی، روانپزشکی، نجوم و بسیاری شاخه های دیگر است که توسط نخبگان جوان برگزار می شود.