توسعه راهکار جهان مدیر

توسعه راهکار جهان مدیر

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۹
ارتباط با توسعه راهکار جهان مدیر
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۳۴۷۹۹۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره توسعه راهکار جهان مدیر

مدیریت و رشد کسب و کار از طریق سیستم‌سازی با مدیریت فرایندهای کسب و کار