شتاب دهنده مجازی تکانه

شتاب دهنده مجازی تکانه

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵
ارتباط با شتاب دهنده مجازی تکانه
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۴۱۹۷۶۵۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شتاب دهنده مجازی تکانه

تکانه:
خلق تجربه آنلاین متفاوت در مسیر رشد فردی و حرفه ای شما

# یادگیری آنلاین #رشد فردی حرفه ای # توانمندسازی شغلی # آموزش مهارت های نرم 2020# کوچینگ عملکرد شغلی #کارآفرینی سازمانی
#مسیر یابی و استعداد یابی شغلی #راه اندازی کسب و کار #شتاب دهی تخصصی

جهانی که ما می‌‌‍‌‌‌‍شناسیم از یک تکانگی کوچک آغاز شده و در عرض 13.8 میلیارد سال گذشته انبساط یافته و حالت امروزی کیهان را به خود گرفته است.
شتاب دهنده مجازی تکانه به عنوان شتاب دهنده تخصصی عملکرد حرفه ای و شغلی با همکاری تیم تخصصی از مشاوران حرفه ای و با تجربه سعی دارد تا با ارائه‌ خدمات متفاوت در حوزه‌ منابع انسانی، در راستای رسالت حرفه ای خویش یعنی توانمندسازی و تأمین نیروهای کارآمد فعلی و آینده‌ سازمان‌ها گام بردارد. در این راستا با طراحی مسیری ویژه و بکارگیری روش‌های نوین آموزشی، مخاطبین این حوزه اعم از جوانان مستعد و کارکنان حاضر در سطوح مختلف سازمانی را در مسیر فراگیری مهارت‌های نرم یاری کرده و فرآیند رشد و توسعه‌ فردی آن‌ها را جهت خلق زندگی شغلی بهتر سرعت می‌بخشیم.