تک نیک

تک نیک

رویداد‌ها۱۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۶
ارتباط با تک نیک
شماره برگزارکننده
۶۶۹۳۵۴۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره تک نیک

گروه آموزشی تک نیک
از سال 1387
برگزار کننده دوره های آموزشی هوش تجاری