تک نیک

تک نیک

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۴
ارتباط با تک نیک
شماره برگزارکننده
۶۶۹۳۵۴۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره تک نیک

گروه آموزشی تک نیک
از سال 1387
برگزار کننده دوره های آموزشی هوش تجاری