تیم ارتباط با صنعت مرکز کارآفرینی

تیم ارتباط با صنعت مرکز کارآفرینی

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با تیم ارتباط با صنعت مرکز کارآفرینی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۱۶۶۳۰۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره تیم ارتباط با صنعت مرکز کارآفرینی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف