‌‌‌تیم برگزاری استارتاپ‌ویکند

‌‌‌تیم برگزاری استارتاپ‌ویکند

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۶
ارتباط با ‌‌‌تیم برگزاری استارتاپ‌ویکند
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۱۵۲۷۳۳۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی