تیم برگزاری استارتاپ ویکند دزفول

تیم برگزاری استارتاپ ویکند دزفول

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با تیم برگزاری استارتاپ ویکند دزفول
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره تیم برگزاری استارتاپ ویکند دزفول

«در زندگی هیچ غیرممکنی وجود ندارد، به دنبال آرزوهای بزرگ باشید که همین آرزوها آینده را می سازند»