تیم برگزاری رویداد تداکس نقش جهان

تیم برگزاری رویداد تداکس نقش جهان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۶
ارتباط با تیم برگزاری رویداد تداکس نقش جهان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره تیم برگزاری رویداد تداکس نقش جهان

نخستین رویداد تداکس در اصفهان