تیم بلونا

تیم بلونا

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با تیم بلونا
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۳۰۲۵۱۲۸ ، ۰۲۱۴۴۶۲۳۸۴۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره تیم بلونا

بلونا،‌ مجری دوره‌های مختلف در زمینه IT و کارآفرینی.