تیم طراحی و معماری ایوان

ارتباط با تیم طراحی و معماری ایوان
درباره تیم طراحی و معماری ایوان

گروه ایوان بر این باور است طراحی فضای داخلی هر بخش از خانــه مهمـترین نیاز افـــراد ســـاکــن در آن خانه میباشد.سایت ایوان با هدف برآورده کردن این نیاز کلاسهای آموزشی کاربردی یک روزه خود را به صورت نیمه تخصصی برنامه ریزی کرده است، که به مباحث مورد نیاز در طراحی داخــلی می پردازد و بــــرای گـــروه های غــیــر متــخــصــص در حـــوزه داخــلی کــه می خواهــنــد هـــنرمـــند و طـــراح خــانــه خود باشــند و دانشجویان معماری مفید خواهد بود.