تیم مشاوره مدیریت مارس

تیم مشاوره مدیریت مارس

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با تیم مشاوره مدیریت مارس
شماره برگزارکننده
۰۲۱۴۴۱۴۳۸۳۰- ۰۹۹۰۰۱۹۹۱۷۵ ☎️ I ۰۹۱۸۸۱۸۲۲۵۱ ☎️
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره تیم مشاوره مدیریت مارس

MARS-Maintenance , Availability ,Reliability , Safety تیم مشاوره مدریت دارایی های فیزیکی مارس (MARS) یک تیم پژوهشی صنعتی است که با پشتیبانی طیف متنوعی از شرکت‌ها و دانش کارکنان خود پلی بین صنعت و دانش جهت ارائه‌ی آموزش، تحقیق و توسعه، و تبادل اطلاعات در به کار بردن ابزارها و مفاهیم مدیریت نگهداری و تعمیرات، مدیریت دارایی‌های فیزیکی و مهندسی قابلیت ایجاد نموده است. مارس مسیر تعالی نگهداری و تعمیرات را برای سازمان شما طراحی، و در کنار کارشناسان و متخصصان سازمان شما، گام‌به‌گام مسیر تعالی و توانمندسازی مدیریت نگهداری و تعمیرات را بر پایه مفاهیم مدیریت دارایی در سازمان، اجرا و پیاده‌سازی می‌نمایند. این گروه با در اختیار گرفتن تخصص و منابع موجود، به سازمانها و شرکت‌های دارایی محور کمک می‌نماید تا با ارزیابی وضعیت کنونی مدیریت دارایی خود، دریافت آموزش‌های تخصصی و ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی، تصمیمات بهتری را در حوزه مدیریت دارایی در طول چرخه عمر دارایی و مهندسی نگهداشت اتخاذ نمایند.