تیم مشاور توسعه سازمان و مدیریت

تیم مشاور توسعه سازمان و مدیریت

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با تیم مشاور توسعه سازمان و مدیریت
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۳۶۲۱۹۷۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره تیم مشاور توسعه سازمان و مدیریت

مدرس: سید هادی فرحزادی- مشاور توسعه سازمان و مدیریت